ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
30 พฤศจิกายน 542

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้ที่นี่