ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิงชนิด 6 ล้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25 สิงหาคม 2566

9


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิงชนิด 6 ล้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้ที่นี่