ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเจริญราษฎร์3 โดยวิธีคัดเลือก
14 ตุลาคม 2564

275


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเจริญราษฎร์3 โดยวิธีคัดเลือก ได้ที่นี่