ภาพกิจกรรม
ภารกิจการพัฒนาชุมชน นายกต้า ทต.หงาว และทีมงานวางระบบ การบริหารทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพ พ่นฆ่าเชื้อบ้านเรือน,จัดการขยะติดเชื้อ,กองตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ทุกสายในหงาว
620
4 เมษายน 2566

ภารกิจการพัฒนาชุมชน
นายกต้า ทต.หงาว และทีมงานวางระบบ
การบริหารทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพ พ่นฆ่าเชื้อบ้านเรือน,จัดการขยะติดเชื้อ,กองตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ทุกสายในหงาว