แหล่งท่องเที่ยว
วัดบ้านหงาวมีพระพุทธรูปดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งของวัดบ้านหงาวจะอยู่ใกล้กับภูเขาหญ้า และ อยู่ตรงข้ามกับน้ำตกหงาว

วัดบ้านหงาวมีพระพุทธรูปดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งของวัดบ้านหงาวจะอยู่ใกล้กับภูเขาหญ้า และ อยู่ตรงข้ามกับน้ำตกหงาว

412

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภูเขาหญ้า หรือเขาหัวล้าน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดระนอง

ภูเขาหญ้า หรือเขาหัวล้าน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดระนอง

489

7 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วัดบ้านหงาวมีพระพุทธรูปดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งของวัดบ้านหงาวจะอยู่ใกล้กับภูเขาหญ้า และ อยู่ตรงข้ามกับน้ำตกหงาว

วัดบ้านหงาวมีพระพุทธรูปดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งของวัดบ้านหงาวจะอยู่ใกล้กับภูเขาหญ้า และ อยู่ตรงข้ามกับน้ำตกหงาว

493

7 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติคลองเพรา มีเนื้อที่ทั้งหมด 417,500 ไร่ ครอบคลุมตั้งแต่ อำเภอละอุ่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปจึนถึง อำเภอสวี อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นอุทยานที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเสียส่วนใหญ่ เต็มไปด้วยพรรณไม้ที่มีค่า ต้นน้ำลำธารสำคัญ และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติคลองเพรา มีเนื้อที่ทั้งหมด 417,500 ไร่ ครอบคลุมตั้งแต่ อำเภอละอุ่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปจึนถึง อำเภอสวี อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นอุทยานที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเสียส่วนใหญ่ เต็มไปด้วยพรรณไม้ที่มีค่า ต้นน้ำลำธารสำคัญ และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด

580

7 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...