ภาพกิจกรรม
กิจกรรม อถล. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

กิจกรรม อถล. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

22

7 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22

7 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

343

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรเทศบาลหงาว ประจำปี 2566

รูปภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรเทศบาลหงาว ประจำปี 2566

24

6 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภารกิจการพัฒนาชุมชน นายกต้า ทต.หงาว  และทีมงานวางระบบ การบริหารทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพ พ่นฆ่าเชื้อบ้านเรือน,จัดการขยะติดเชื้อ,กองตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ทุกสายในหงาว

ภารกิจการพัฒนาชุมชน นายกต้า ทต.หงาว และทีมงานวางระบบ การบริหารทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพ พ่นฆ่าเชื้อบ้านเรือน,จัดการขยะติดเชื้อ,กองตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ทุกสายในหงาว

619

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลหงาวป้องกันภัยการจราจร

เทศบาลตำบลหงาวป้องกันภัยการจราจร

536

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ป้องกันภัยแล้ง

ป้องกันภัยแล้ง

421

3 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีไหว้ครูและพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหงาว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

พิธีไหว้ครูและพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหงาว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

420

1 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลหงาวมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

เทศบาลตำบลหงาวมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

421

28 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

412

10 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา

425

21 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เชิญชวนผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรม

เชิญชวนผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรม

632

2 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพกิจกรรมประชุมสภาเทศบาลตำบลหงาว

รูปภาพกิจกรรมประชุมสภาเทศบาลตำบลหงาว

638

25 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรม พ.ศ.2565

โครงการอบรม พ.ศ.2565

394

9 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรม  No Gift  Polity  ไม่ให้ไม่รับ

ภาพกิจกรรม No Gift Polity ไม่ให้ไม่รับ

871

26 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้อง  (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 และพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25470) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหงาว

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้อง (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 และพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25470) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหงาว

610

29 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่1/2564และการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหงาว ครั้งที่1/2564  วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหงาว

การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่1/2564และการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหงาว ครั้งที่1/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหงาว

593

23 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น  ระดับตำบล

รูปภาพกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล

632

2 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
31 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลหงาวจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงคลุมเทศบาลตำบลหงาว

31 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลหงาวจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงคลุมเทศบาลตำบลหงาว

688

1 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเดินรณรงค์และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

กิจกรรมเดินรณรงค์และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

885

28 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...