ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลหงาวมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
395
28 มีนาคม 2566

28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบป้ายมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จุดผ่อนผัน อาหารริมบาทวิถี(street Food Good Healt) ให้แก่ เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง.
- โดยมีร้านอาหาร(Clean Food Good Teste Plus) จำนวน 5 ร้าน และอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Healt) จำนวน 1 แห่ง