แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 3/2566
21 สิงหาคม 2566

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 3/2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 2/2566
27 กรกฎาคม 2566

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 2/2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.66-70)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566
3 กรกฎาคม 2566

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.66-70)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.66-พ.ศ.70)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
3 กรกฎาคม 2566

11


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.66-พ.ศ.70)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566
7 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่

ทต.หงาวประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
28 กุมภาพันธ์ 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ทต.หงาวประการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
28 กุมภาพันธ์ 2566

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) 2566
9 มกราคม 2566

33


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
15 ธันวาคม 2565

38


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
8 พฤศจิกายน 2565

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)พ.ศ.2565
5 สิงหาคม 2565

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2565
3 สิงหาคม 2565

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)พ.ศ.2565
25 กรกฎาคม 2565

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564
8 ธันวาคม 2564

183


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563

183


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563)
17 กรกฎาคม 2563

182


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
10 กรกฎาคม 2563

196


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
15 มกราคม 2563

185


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
9 กรกฎาคม 2562

272


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

2


แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

เอกสารแนบ