งานจัดเก็บรายได้
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2566
24 พฤศจิกายน 2565

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.หงาว (ฉบับแก้ไข)
21 มิถุนายน 2564

192


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.หงาว ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบาลตำบลหงาวประกาศขยายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)
30 เมษายน 2564

196


เทศบาลตำบลหงาวประกาศขยายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหงาว 2564
30 พฤศจิกายน 542

161


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหงาว 2564 ได้ที่นี่

ประกาศคณอนุกรรมการประจำจังหวัดระนอง
30 พฤศจิกายน 542

181


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศคณอนุกรรมการประจำจังหวัดระนอง ได้ที่นี่

ประกาศเทศบาลตำบลหงาว ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหงาว ยื่นแบบพิมพ์แสดง
30 พฤศจิกายน 542

170


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหงาว ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหงาว ยื่นแบบพิมพ์แสดง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
30 พฤศจิกายน 542

104


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลหงาว
30 พฤศจิกายน 542

84


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลหงาว ได้ที่นี่

เอกสารแนบ