กิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหงาว เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2566
9 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหงาว เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหงาว เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหงาว สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
9 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหงาว เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหงาว สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบาลหงาวประกาศเรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของภสภาทต.
28 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบว่าเทศบาลหงาวประกาศเรื่องด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของภสภาทต. ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหงาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหงาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบฟอร์มคำร้องการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
8 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบฟอร์มคำร้องการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
"การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565"
30 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ "การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565" ได้ที่นี่
"การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565"
30 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ "การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือนมีนาคม 2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือนมีนาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหงาวกำหนดสมัยประชุมสภาทต.หงาว 65
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหงาวกำหนดสมัยประชุมสภาทต.หงาว 65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจการสภา
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจการสภา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ