การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติและมิชอบการดำเนินการในปี 2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติและมิชอบการดำเนินการในปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ2566
30 พฤศจิกายน 542

0


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ2566

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหงาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหงาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ