รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 )
6 มิถุนายน 2567

0


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 )

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
5 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปปช. ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2564(รอบ 6 เดือน)
8 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2564(รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
8 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)
5 เมษายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
30 พฤศจิกายน 542

0


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

เอกสารแนบ