รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
7 ธันวาคม 2566

0


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ  12 เดือน

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
30 พฤศจิกายน 2565

0


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน)
9 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน)
10 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน )
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน ) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลหงาว รอบ 12 เดือน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลหงาว รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ12ดือน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ12ดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ