การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมร่วมกับภาคประชาชนเพื่อจัดงานสวดกลางบ้าน2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมร่วมกับภาคประชาชนเพื่อจัดงานสวดกลางบ้าน2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ภาพประชุมคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ภาพประชุมคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาคมตำบลหงาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาคมตำบลหงาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2566
30 พฤศจิกายน 542

0


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ