ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2566
30 มิถุนายน 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่