ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทัพบกจะทำการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลยื ประจำปี 2567 จึงขอเชิญชวนน้องๆ ชายไทยที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดร้องขอ(สมัครใจ)เข้าเป็นทหารกองประจำการ
10 ตุลาคม 2566

383