ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลหงาว รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น
7 มิถุนายน 2566

124


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลหงาว รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ได้ที่นี่