ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการนักคัด - นักตัด ทุเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-13

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยห้วยนายร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-22

เทศบาลตำบลน้ำจืด

จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำคนพิการภายในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

เทศบาลตำบลบางนอน

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่บ้านอรชุน (แยกซอย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

เทศบาลตำบลหงาว

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17

เทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-10